Garanti-information

Tivoli Audio produserer sine produkter til meget høye standarder, og vi er sikre på at våre produkter vil fungere godt. Vi garanterer derfor våre produkter mot produksjonsfeil i materiale og utførelse til den opprinnelige eieren, i en periode på to år fra opprinnelig kjøpstidspunkt .

Utforma den perfekta lyssningsupplevelsen